Behind the scenes: Som praktikant/hospitant ved generalkonsulatet i New York vil du være med på å planlegge nettverksarrangementer for norsk kultur- og næringsliv. 
Photo: Mona Lindseth.Behind the scenes: Som praktikant/hospitant ved generalkonsulatet i New York vil du være med på å planlegge nettverksarrangementer for norsk kultur- og næringsliv. Photo: Mona Lindseth

Praksis ved generalkonsulatet i New York

Neste semester kan være din mulighet til å få internasjonal erfaring i New York. Generalkonsulatet i New York tilbyr hospitant- og praktikantplasser for studenter.

Generalkonsulatet i New York jobber med internasjonalisering av norsk kunst og kultur, norsk næringsliv i USA og norske politiske interesser på Østkysten. Norske studenter ved norske og utenlandske læresteder kan søke seg til praksisstillinger innen alle disse feltene.

Hvordan er arbeidsdagen på generalkonsulatet i New York?

En ambassade er en utenriksstasjon i et lands hovedstad, et generalkonsulat er utenriksstasjon i en by eller på et sted som ikke har status som hovedstad. En praksisperiode på generalkonsulatet i New York gir god innsikt hvordan norsk utenrikstjeneste jobber med å fremme norske interesser i USA, spesielt innen kultur, næringsliv og politikk. Praksisordningen er etablert for å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av tiden på delegasjonen vil praktikantene og hospitantene delta i mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til generalkonsulatets virksomhet.

Det kan bety at du bidrar med å planlegge og gjennomføre politiske besøk, forberede møter og delta på møter, organisere nettverksarrangementer. Om du arbeider med presse vil du dekke alt av liv og virke på generalkonsulatet, bidra til det strategiske kommunikasjonsarbeidet, publisere på sosiale medier, informere norske og internasjonale medier og oppdatere nettsider. 

Praktikanter

Praktikantene får et unikt dypdykk i hvordan utenrikstjenesten arbeider i New York og USA. Som praktikant blir du en del av teamet som arbeider med norske interesser i USA.

Som praktikant må du:

 • ha en interesse for norsk utenrikspolitikk, kulturformidling og internasjonal politikk,
 • ha gode skrivekunnskaper og formidlingsevne på norsk og engelsk,
 • kunne jobbe selvstendig og ha høy arbeidskapasitet,
 • være norsk statsborger,
 • være student ved et godkjent lærested,
 • være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet,
 • ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV, referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrift/attester sendes til generalkonsulatet gjennom søknadsportalen

Praktikantstillinger i New York og ved resten av utenriksstasjonene i USA utlyses to ganger i året. Utlysninger finner du her.

Praktikantplassene har en varighet på omtrent fem måneder, som tilsvarer semesterperioden både vår og høst. Praktikantplassene er ikke lønnet. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend. Utgifter forbundet med bolig og reise til og fra New York dekkes ikke.

Hospitanter (fra UiO)

Er du i tillegg masterstudent ved Universitetet i Oslo kan du ta 30-studiepoeng av graden din ved generalkonsulatet i New York.

Som hospitant må du:

 • ha en interesse for strategisk informasjon- og pressearbeid
 • ha gode skrivekunnskaper og formidlingsevne på norsk og engelsk,
 • kunne jobbe selvstendig og ha høy arbeidskapasitet,
 • være norsk statsborger,
 • være masterstudent ved UiO,
 • ikke ha vært hospitant i utenrikstjenesten tidligere.

Hospitantplassene har en varighet på omtrent fem måneder, som tilsvarer semesterperioden både vår og høst. Hospitantplassene er ikke lønnet. Som hospitant mottar du ikke stipend fra UD, men er registrert som utvekslingsstudent hos UiO og Lånekassen. For mer informasjon om hvordan du søker og hva du kan forvente deg av en hospitantstilling, gå inn på UiOs praksissider. Søknadsfristen for hospitanter er rundt 1. oktober for praksis i vårsemesteret og 1. mars for praksis i høstsemesteret.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til:

Thor- Henning Bjelland
Konsul
Tel.: 23 95 45 03, e-post: Thor-Henning.Bjelland@mfa.no 

For spørsmål om hospitantordningen:

Kontakt din studiekonsulent på Universitetet i Oslo og les om ordningen

 


Bookmark and Share