Norske helsemyndigheter har publisert helsefaglige reiseråd til gravide om utbrudd av zikafeber.

Les mer
eTA bilde med tekst. 
Photo: www.cic.gc.ca.

Fra 30. september 2016 innfører Canada obligatorisk elektronisk reiseregistrering for alle reisende fra visumfrie land (som Norge) som kommer med fly. Dette er etter modell fra USA og Australia.

Les mer

Generell Informasjon Myndighetene i de enkelte byer og distrikt der jordskjelv kan forventes har utarbeidet planer som vil bli iverksatt i en krisesituasjon og instruksjoner om hvordan befolkningen skal opptre. Det anbefales at nordmenn tar visse forhåndsregler før og etter et mulig jordskjelv inntreffer. 1. Registrer deg ved det norske Generalkonsulatet i San Francisco For beredskapsformål er...

Les mer
Train at station. 
Photo: Pierre de Brisis/MFA Norway .

Det viktigste rådet vi kan gi reisende nordmenn er at de aldri glemmer å tegne reiseforsikring. Får du problemer under reise og opphold i utlandet kan du ikke regne med at norske myndigheter ordner opp.

Les mer

Grunnet innføring av biometri i norske pass må søknader i USA leveres inn ved personlig oppmøte på ambassade eller generalkonsulat. Vennligst ring den enkelte stasjon og avtal tid for levering av passøknad på forhånd. De honorære konsulatene, inkludert det honorære generalkonsulatet i Minneapolis, kan kun ta i mot passøknader for barn under 12 år.

Les mer

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23).

Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass

Les mer

Hvert år fra juni til slutten av november kan øystatene og landene i og rundt Mexicogulfen, inkludert deler av USAs sørkyst, bli rammet av tropiske stormer og orkaner. Den offisielle orkansesongen begynner 1.juni. I denne artikkelen vil du finne nyttige tips og råd i tilfelle orkan.

Les mer