Forholdsregler for norske borgere i tilfelle jordskjelv på USAs Vestkyst

Sist oppdatert: 1/21/2015 //

Generell Informasjon

Myndighetene i de enkelte byer og distrikt der jordskjelv kan forventes har utarbeidet planer som vil bli iverksatt i en krisesituasjon og instruksjoner om hvordan befolkningen skal opptre. Det anbefales at nordmenn tar visse forhåndsregler før og etter et mulig jordskjelv inntreffer.

1. Registrer deg ved det norske Generalkonsulatet i San Francisco
For beredskapsformål er det viktig med en oversikt over norske borgere som oppholder seg i området. I den anledning anbefales en å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet på reiseregistrering.no/

2. Innhent informasjon fra lokale myndigheter 
Innhent informasjon om hvilke planer og instrukser som er utarbeidet for en krisesituasjon. Slik informasjon vil normalt også kunne fås gjennom det lokale brannvesen og Røde Kors. Her finnes også råd om personlig sikring og forebyggende tiltak. Personer som oppholder seg i the Bay Area kan finne mye nyttig informasjon på nettsiden www.72hours.org. San Francisco har i tillegg utarbeidet en lokal kriseplan, som er tilgjengelig via denne nettsiden.

3. Lag din egen plan og sett sammen ditt eget kriseutstyr
Lag din egen plan over hvordan du vil håndtere en krisesituasjon. Forbered en egen beredskapspakke. Forslag til hvilke momenter en slik plan og en slik pakke kan inneholde, finnes i brosjyren fra myndighetene i California: What to do if Disaster Strikes - OES Pamphlet. Videre, ligger det også mye nyttig informasjon på nettsidene til FEMA (Federal Emergency Management Agency).

Dersom et jordskjelv allerede har inntruffet

1. Følg instrukser fra amerikanske myndigheter

Norske borgere oppmodes om å følge amerikanske myndigheters anvisninger mht. forholdsregler og eventuell evakuering. Amerikanske myndigheter vil under en krise- eller katastrofesituasjon, eller trussel om sådan, informere befolkningen over radio og fjernsyn og gi retningslinjer om nærmere forholdsregler. Kriseplanen til San Francisco by er basert på at det etableres en rekke krisesentre hvor det vil bli tilbudt assistanse og medisinsk hjelp.

2. Gi beskjed om hvor du oppholder deg

Du bør om mulig også søke å gi beskjed til pårørende og norske myndigheter om din situasjon. Dersom du har tilgang på internett ber vi om at du fyller ut vårt Registreringsskjema for nordmenn ved en krisesituasjon og sender dette i en e-post til cgsfo@mfa.no. Dette vil gjøre det mulig for UD å gi beskjed til pårørende hjemme.

Dersom du ikke har tilgang til internett kan du kontakte en av Norges utenriksstasjoner i USA:

Generalkonsulatet i San Francisco 
575 Market Street, Suite 3950, San Francisco, CA 94105
Tel: (415) 882-2000
Fax: (415) 882-2001
E-post: cgsfo@mfa.no

Den norske ambassaden i Washington
2720 34th Street NW Washington, DC 20008
Tel: (202) 333-6000 Fax: (202) 469-3990
E-mail: emb.washington@mfa.no

UDs Operasjonssentral
Tel: +47 23 95 13 00
E-mail: post@mfa.no

4. Sjømannskirkene i San Francisco og Los Angeles/San Pedro

Dersom du oppholder deg i eller i nærheten av San Francisco kan du også ta kontakt med Sjømannskirken, 2454 Hyde St., San Francisco, CA 94109.

Dersom du oppholder deg i eller i nærheten av Los Angeles/ San Diego kan du også ta kontakt med Sjømannskirken, 1035 South Beacon St, San Pedro 90731 CA, tlf. (310) 832-6800


Bookmark and Share