Orkansesongen

Hvert år fra juni til slutten av november kan øystatene og landene i og rundt Mexicogulfen, inkludert deler av USAs sørkyst, bli rammet av tropiske stormer og orkaner. Den offisielle orkansesongen begynner 1.juni. I denne artikkelen vil du finne nyttige tips og råd i tilfelle orkan.

Utenriksdepartementet gir ikke reiseråd i forbindelse med meteorologiske fenomener som orkaner eller andre værforhold. Dette er bla. fordi slike fenomener er kortvarige og fordi det er usikkert hvor de vil kunne gjøre skade.  Den enkelte reisende må derfor selv – eventuelt i samarbeid med reiseselskap og/ eller forsikringsselskap undersøke om man kan få dekket eventuelle utgifter til endring av billetter og lignende. Vær oppmerksom på at de fleste reiseforsikringer ikke vil dekke utgifter til endring av billetter hvis den reisende ønsker å avbryte sin reise som følge av ekstremvær.

Dersom det er varslet at området du skal til eller allerede befinner deg i kan bli rammet av orkan i løpet av de nærmeste dagene, bør du;
• Følge nøye med på værvarsel for området.
• Lytte til og følge informasjon og pålegg fra lokale myndigheter.
• Følge med på utenriksstasjonenes hjemmesider. Her vil du finne gode råd og oppdatert informasjon.
• Vurdere å kontakte reiseselskap for informasjon om deres vurderinger og eventuelle tiltak.

Dersom du er i et område som er blitt rammet av en orkan, bør du;
• Følge nøye med på orkan- og værvarsel for området.
• Følge instrukser og pålegg fra lokale myndigheter.
• Ta kontakt med dine nærmeste pårørende i Norge og informere disse om hvor du er og hvordan situasjonen er der du befinner deg.
• Gå inn på hjemmesiden til berørt utenriksstasjon for å få informasjon om råd og eventuelle tiltak fra norske myndigheter, eventuelt kontakte utenriksstasjonen direkte.
• Kontakte reiseselskap for informasjon om deres vurderinger og eventuelle tiltak vedrørende assistanse og retur til Norge.

Vi oppfordrer forøvrig nordmenn som oppholder seg i utlandet til å registrere seg med kontaktinformasjon på utenriksdepartmentets sider for reiseregistering: https://www.reiseregistrering.no/

Dersom en orkan skaper store ødeleggelser vil norske myndigheter i samarbeid med ansvarlige turoperatører vurdere behovet for å tilby bistand til den enkelte, som et mulig supplement til lokal bistand.

Denne listen er ikke uttømmende. Du kan bruke internettlinkene til høyre for å finne mer informasjon.
Hvis du er en norsk borger bosatt i en av delstatene ved Mexicogulfen, oppfordrer vi deg til å kontakte Generalkonsulatet i Houston for å  registrere navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Generalkonsulatets kontaktinformasjon finner du nedenfor. Det er også viktig at du melder fra når du forlater området.

Royal Norwegian Consulate General
3410 West Dallas Street
Houston, TX 77019
Telephone:  (1) 713 620 4200
Fax:  (1) 713 620 4290
E-mail: cg.houston@mfa.no


Bookmark and Share