Kunngjøringer

Norges generalkonsulat i New York har ledig stilling som kontormedarbeider på visum-, utlendings- og konsulærfeltet. Les mer

Ambassaden i Washington er en av våre største og viktigste utenriksstasjoner. Virksomheten er fordelt på saksfeltene politikk, økonomi, forsvar, kommunikasjon og kultur, samt administrasjon og konsulære saker. Stasjonen ledes av ambassadør og nestleder. Blant de rundt 30 utsendte diplomatene er flere spesialutsendinger fra ulike fagdepartementer og institusjoner med bred kontakt med norsk... Les mer

Ambassaden og generalkonsulatene i USA tilbyr praktikantplasser hver høst og hver vår. Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad og kandidatene må ha norsk statsborgerskap. Ordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Les mer