Kunngjøringer

Ambassaden i Washington er en av våre største og viktigste utenriksstasjoner. Virksomheten er fordelt på saksfeltene politikk, økonomi, forsvar, kommunikasjon og kultur, samt administrasjon og konsulært og ledes av ambassadør og nestleder. Blant de rundt 30 utsendte medarbeiderne er flere spesialutsendinger fra ulike fagdepartementer og representanter fra en rekke institusjoner utenfor... Les mer

Ambassaden i Washington D.C. tilbyr hver vår og høst 2-3 praktikantplasser. Søknadsfrist for våren er 12. oktober og for høsten 1. mars. Les mer

Ambassaden og generalkonsulatene i USA tilbyr praktikantplasser hver høst og hver vår. Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad og kandidatene må ha norsk statsborgerskap. Ordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Les mer