Ledig stilling som lokalt ansatt rådgiver ved ambassaden i Washington D.C.

Ambassaden i Washington er en av våre største og viktigste utenriksstasjoner. Virksomheten er fordelt på saksfeltene politikk, økonomi, forsvar, kommunikasjon og kultur, samt administrasjon og konsulære saker. Stasjonen ledes av ambassadør og nestleder. Blant de rundt 30 utsendte diplomatene er flere spesialutsendinger fra ulike fagdepartementer og institusjoner med bred kontakt med norsk samfunnsliv. Ambassaden er i tillegg oppsatt med 18 lokalt ansatte, som i hovedsak arbeider med det konsulære og administrative feltet, samt kommunikasjon og kultur. Stillingen som utlyses vil bli tilknyttet ambassadens politiske arbeid. Søker må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i USA, og være norsk statsborger.

Stillingsinnhold:
Stillingsinnehaveren vil inngå i ambassadens politiske team. Vedkommende vil ha oppgaver knyttet til nettverksbygging, særlig opp mot Kongressen, og skal særlig arbeide med å etablere og vedlikeholde relasjoner til Kongressens embetsverk. Formålet er å innhente relevant informasjon om saker som behandles i Kongressen, informere om norske politiske synspunkter og legge grunnlaget for kontakt mellom norske og amerikanske aktører på politisk nivå.
Arbeidsoppgavene kan endres av stasjonens ledelse ved behov.

Faglige kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
• Gode kunnskaper om amerikansk politikk er nødvendig
• Erfaring fra arbeid med politiske saker er en fordel
• Gode kunnskaper om norske politiske mål er nødvendig
• Fordel med erfaring fra norsk offentlig forvaltning, norske organisasjoner eller tilsvarende
• Det kreves meget gode engelsk- og norsk-kunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:
• Gode samarbeidsevner
• Tilpasningsdyktig i et hektisk arbeidsmiljø
• Kontaktskapende evner og anlegg for nettverksbygging
• Serviceinnstilt og fleksibel
• Må kunne arbeide selvstendig, og ha høy personlig integritet

Vi tilbyr arbeidskontrakt som lokalt tilsatt medarbeider, med lønn avhengig av kvalifikasjoner og tilpasset amerikansk nivå. Norske borgere er skattepliktige til Norge, og oppebærer pliktig medlemskap i norsk folketrygd, og Statens Pensjonskasse.

Søknadsfrist:  24. februar 2017

Søknad vedlagt CV sendes: emb.washington@mfa.no

For nærmere informasjon, kontakt:
Ministerråd Marius Dirdal – marius.dirdal@mfa.no Telefon +1 (202)469-3902 eller +47 23954202


Bookmark and Share