Ledig stilling som assistent ved Forsvarsattachéens kontor, ambassaden i Washington, DC

1/9/2017 // Ambassaden i Washington er en av våre største og viktigste utenriksstasjoner. Virksomheten er fordelt på saksfeltene politikk, økonomi, forsvar, kommunikasjon og kultur, samt administrasjon og konsulært og ledes av ambassadør og nestleder. Blant de rundt 30 utsendte medarbeiderne er flere spesialutsendinger fra ulike fagdepartementer og representanter fra en rekke institusjoner utenfor forvaltingen med bred kontakt med norsk samfunnsliv. Ambassaden er p.t. i tillegg oppsatt med 18 meget dyktige lokalt ansatte, som i hovedsak arbeider innen feltene konsulært, administrativt, kommunikasjon og kultur. Stillingen er knyttet til Forsvarsattachéens kontor med 8 ansatte. Som assistent/saksbehandler ved Forsvarsattachéens kontor må du inneha norsk statsborgerskap og kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig. Søkeren må ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i USA.

Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak:
Arbeidsoppgaver koordineres i løpende dialog med forsvarsattachéen.

 • Saksbehandling og generell kontor/administrativ støtte til forsvarsattacheen
 • Enkel saksbehandling innen budsjett og regnskap
 • Lokal informasjonsforvalter, motta/fordele post og meldinger, arkiv
 • Reise- og besøksadministrasjon, herunder planlegging og koordinering
 • Behandling og videreformidling av diplomatiske klareringer mellom Norge, USA og Canada
 • Kontakt med ulike lokale myndigheter
 • Ansvar for materiellregnskap
 • Forefallende arbeid

 Kvalifikasjonskravene:

 • Minimum 3årig relevant bachelorgrad/høyskole utdanning
 •  Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Annen utdanning og relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig
 • Tilpasningsdyktig i et hektisk arbeidsmiljø
 • Ha gode kommunikasjonsevner
 • Taktfullhet og integritet

Det er ønskelig med erfaring fra stillinger med tilsvarende innhold.

Vi tilbyr arbeidskontrakt som lokalt tilsatt medarbeider, med lønn avhengig av kvalifikasjoner og tilpasset amerikanske nivå. Som norsk statsborger er du skattepliktig til Norge, og oppebærer plikt medlemskap i norsk folketrygd og Statens pensjonskasse.

Søknadsfrist:10 Februar 2017       Tentativ oppstartdato: 15. juni 2017
Søknad vedlagt CV, vitnemål og attester sendes: eak@mfa.no 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Elin Kylvåg på telefon 202-469-3907


Bookmark and Share