Praktikantopphold i USA

Ambassaden og generalkonsulatene i USA tilbyr praktikantplasser hver høst og hver vår. Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad og kandidatene må ha norsk statsborgerskap. Ordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

Ambassaden i Washington D.C. tar inn 2-3 praktikanter, generalkonsulatet i New York og Houston 2 praktikanter, og en praktikant tilsettes på generalkonsulatet i San Francisco. I tillegg har den norske FN-delegasjonen i New York praktikantordning. 

Søknadsfristen er normalt satt til slutten av september for praktikantoppholdet som starter i januar/februar, og begynnelsen av mars for opphold som starter i august/september.

Praktikantene vil delta i ambassadens eller generalkonsulatets daglige virke og utføre varierte arbeidsoppgaver.

 

Nærmere informasjon om praksisplassene med søknadsfrist og prosedyre publiseres fortløpende på denne siden.

(Dersom ingen praktikantutlysninger vises tas det for øyeblikket ikke imot søknader)  


Bookmark and Share