Norge i USA

Oljeproduksjon i Nord Dakota

Omkring 200 bedrifter i USA er direkte eller indirekte eid av norske selskaper og sysselsetter over 18.000 personer i USA. Energirelatert virksomhet, inkludert leverandørindustrien, er den største sektoren etterfulgt av forsvarsindustrien og maritim industri. Les mer

Interessenter stiller i dag større krav i en bedrifts etikk, arbeidsmiljø og samfunnsansvar enn for kun få år siden. I tillegg til dette står bedrifter i dag ovenfor et større risikobilde enn tidligere. Det betyr at bedrifter som integrerer samfunnsansvar (CSR) i sin overordnede strategi kan oppnå langsiktig lønnsomhet, bedre merkevarebygging, økt tillit og bedre kommunikasjon. Moderne bedrifte... Les mer

Kulturelle begivenheter med norske utøvere arrangeres jevnlig innen embedsdistriktene til Washington, New York, San Francisco, Minneapolis og Houston. For en del av disse begivenhetene er ambassaden i Washington eller de ovennevnte generalkonsulatene involvert, og en oversikt kan finnes under "Kalender" i menyen til høyre. Les mer