Oljeproduksjon i Nord DakotaOljeproduksjon i Nord Dakota

Norske næringslivsinteresser i USA

Sist oppdatert: 1/21/2015 // Omkring 200 bedrifter i USA er direkte eller indirekte eid av norske selskaper og sysselsetter over 18.000 personer i USA. Energirelatert virksomhet, inkludert leverandørindustrien, er den største sektoren etterfulgt av forsvarsindustrien og maritim industri.

Norge er en stor investor i amerikansk økonomi gjennom Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Ved utgangen av 2012 var 28,6% av fondet, NOK 1094 mrd, investert i USA, fordelt på 665 mrd i aksjer fordelt på 1925 selskaper og 429 mrd i rentebærende papirer. Beholdningene i de amerikanske selskapene Apple Inc, Blackrock Inc og Exxon Mobil Corp er blant Pensjonsfondets største investeringer. Amerikanske statsobligasjoner står for 20% av fondets renteinvesteringer. I 2013 har fondet i tillegg gått inn i det amerikanske eiendomsmarkedet og har investert 20 mrd kroner i eiendom i New York,  Washington D.C. og Boston. 

De største norske bedriftene i USA basert på antall ansatte er Hydro, Det Norske Veritas, Aker Solutions, Statoil, Aker Philadelphia Shipyard, Kongsberg Gruppen, Nammo, DNB og Yara International.

USA er Norges nest største eksportmarked (45 mrd kroner i 2012) etter EU, og Norges tredje viktigste handelspartner når det gjelder import av varer (27 mrd kroner) etter EU og Kina. Norge eksporterte tjenester for mer enn 17 mrd kroner til USA i 2012 og importerte tjenester for 15 mrd kroner. USA er antagelig det største enkeltmarkedet for norske rederier. Finansielle tjenester rettet mot det amerikanske markedet er også vesentlige.

Statens pensjonsfond Utland er en stor investor i USA.

Statens pensjonsfond Utland er en stor investor i USA

Markedsadgang kan være vanskelig på enkelte områder, og er særlig utfordrende for forsvarsindustrien og andre som leverer varer og tjenester til offentlig sektor. Når det gjelder shipping er kystfarten forbeholdt fartøy som er bygget i USA, bemannet av amerikanere og registrert under amerikansk flagg («Jones Act-segmentet»).

Innovasjon Norge har representasjon i New York, Washington DC, San Francisco og Houston. Sjømatrådet har kontor i Boston. INTSOK arbeider for å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen norsk petroleumsindustri.  Norwegian American Chamber of Commerce (NACC) har vært aktiv siden 1915 og har regionavdelinger med utgangspunkt i New York, Philadelphia, Washington DC, Miami, Chicago, Minneapolis, Houston, Seattle og Los Angeles. I tillegg ble Norwegian American Defense and Homeland Security Industry Council (NADIC) opprettet i Washington DC i 2012 for å ivareta forsvarsindustriens interesser, så langt med 21 norske medlemsbedrifter. 

Omkring 130 av de norske bedriftene i USA befinner seg i Houston, Texas, og flere selskaper, deriblant Statoil, Aker Solutions og DNV har sin amerikanske hovedvirksomhet her. Det samme gjelder leverandørindustrien knyttet olje, gass og shipping. For offshore energi- og leverandørvirksomheten antas det største vekstpotensialet å ligge i Mexicogolfen, i et lengre tidsperspektiv også utenfor Alaska. Det er interesse i USA for norsk teknologi knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske farvann.

Aker Solutions leverer marine og offshore-produkter og tjenester til USA, Canada og omkringliggende regioner.

Aker Solutions leverer marine og offshore-produkter og tjenester til USA, Canada og omkringliggende regioner

Statoil hadde i 2012 en produksjon på omtrent 50.000 fat oljeekvivalenter per dag i USA, et tall som er ventet å bli mangedoblet i årene som kommer. Statoil US Onshore har skifergassproduksjon i Marcellus-formasjonen (hovedsakelig i Pennsylvania) og Eagle Ford-formasjonen (Texas) og oljeproduksjon i Bakken-formasjonen (rundt Williston i Nord-Dakota). Statoil US offshore har ansvar for leting og utvikling av olje- og gassforekomster i Mexicogolfen, og tar sikte på å delta i letingen etter olje- og gassvirksomheten utenfor kysten av Alaska. Aker Solutions leverer marine og offshore-produkter og tjenester til USA, Canada og omkringliggende regioner. Det Norske Veritas leverer tjenester innen skips- og offshoreklassifikasjon og risikostyring. Etter oppkjøpet av det nederlandske konsernet KEMA, en betydelig aktør innen klassifikasjon og risikostyring av strømforsyning på land, har selskapet fordoblet sin virksomhet i USA.

Norske rederier er særlig store innen olje-, gass- og kjemikalietransport, biltransport, transport av skogsprodukter, og i økende grad innen ulike typer spesialskip som betjener offshoreindustrien. Det er et stort antall norske leverandører av maritime varer og tjenester på det amerikanske markedet, deriblant Kongsberg Maritime. Det delvis norskeide Aker Philadelphia Shipyard i Philadelphia bygger skip innenfor Jones Act-segmentet. De norske meglerfirmaene R.S. Platou og Fearnleys har begge kontorer i Houston.

Hydro har ca 1600 ansatte i USA, de fleste i Florida og Arizona. Selskapet har også relativt store kontorer i South Carolina, Missouri, Ohio, Indiana og Michigan. Hydro produserer og leverer aluminiumprofiler, presisjonsrør og andre metallprodukter. 

Norsk sjømateksport til USA har i noen år vært preget av fersk og frossen laksefilet. USA er et av de ti viktigste eksportmarkedene for norsk oppdrettslaks. Samlet eksportverdi til USA var NOK 1,4 mrd i 2012, som er nedgang fra 2011 og nesten halvering siden 2010, mye grunnet fallende priser på laks på verdensmarkedet og økt konkurranse i USA fra andre leverandører. USA ble i 2012 rangert som det 14ende viktigste eksportmarkedet for norsk sjømat. Flere mellomstore sjømatselskaper på vestkysten i USA, særlig i Seattle området, er etablert av nordmenn, men er i dag amerikanske selskaper.

USAs anskaffelser av forsvarsmateriell utgjør 50 % av verdensmarkedet, og er følgelig klart det største eksportmarkedet for norsk forsvarsindustri. Norskeide bedrifter både produserer og selger forsvarsmateriell i USA. Den samlede omsetningen til de norske selskapene er på mellom 2 og 3 mrd NOK årlig. Kongsberg Gruppen, Nammo, Vingtech og Kitron er de største. Kongsberg Protech har hatt stor suksess i USA med den fjernstyrte våpenstasjonen «CROWS». Samarbeidet mellom Norge og USA på forsvarsmateriell er i sterk vekst, og dette antas å øke betydelig dersom Kongsberg lykkes med å selge Joint Strike Missile (JSM) til USA. Kongsberg bruker mindre norske forsvarsbedrifter som underleverandører til sitt arbeid på F35-flyene.


Bookmark and Share