Vedrørende nye restriksjoner for innreise til USA

Ambassaden viser til Regjeringen.no sine landsider om reise til USA

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_usa/id2417194/.
"Endringer i innreisebestemmelsene for USA:  Det er fra og med 27. januar gjort endringer i innreisebestemmelsene for USA som kan ha konsekvenser for enkelte grupper av norske statsborgere eller personer som oppholder seg i Norge. Det vises til informasjon publisert på USAs utenriksdepartements nettsider. Det vil bli publisert oppdatert informasjon på de samme nettsidene fortløpende.
https://travel.state.gov/content/visas/en/news/executive-order-on-protecting-the-nation-from-terrorist-attacks-by-foreign-nationals.html

Personer som omfattes av endringene eller er i tvil om de omfattes av endringene oppfordres til å ta kontakt med den amerikanske ambassaden i Oslo i god tid før avreise."
https://norway.usembassy.gov/executiveorder.html


Bookmark and Share