Globalskolen

Sist oppdatert: 1/21/2015 // Globalskolen er et gratis undervisningstilbud for elever i grunnskolealder bosatt i utlandet. Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk skole.

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet.

Undervisningen, som bygger på Kunnskapsløftet, norsk læreplan for grunnskolen, skjer over Internett. Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge.

Vilkår for å bli elev:

 1. Eleven må ha norsk personnummer.
 2. Oppholdet i utlandet må vare i minst ett semester.
 3. Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet.
 4. Eleven må være i grunnskolealder (mellom 6 og 16 år).
 5. Eleven må levere svar på 15 leksjoner i hvert semester.
 6. Foresatte må betale registreringsavgift/administrasjonsgebyr.

 

Skolen har tre tilbud:

 1. Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål
 2. Norsk for flerspråklige for dem som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære læreplaner
 3. Startnorsk for dem som ikke kan snakke og skrive norsk

 

Søknadsfrister:

 • Høstsemesteret: 30. august
 • Vårsemesteret: 30. januar

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner dere fra denne siden: http://www.globalskolen.no/web

Information in English.


Kilde: Royal Norwegian Embassy   |   Bookmark and Share