Annet

NAV Internasjonalt er spesialenheten for arbeid med utenlandssaker, og betjener brukere som er bosatt eller oppholder seg i utlandet og har trygderettigheter etter norsk lovgivning. Kontoret betjener også brukere i Norge som har rettigheter i land Norge har inngått trygdeavtaler med. Les mer

Ambassaden i Washington D.C. har ingen mulighet til å bistå med å søke om omvisning i Det hvite hus. Slike søknader behandles av U.S. Department of State og det er i dag ikke etablert et system for å motta og behandle slike henvendelser. Les mer

Generalkonsulatet i New York får stadig forespørsler fra publikum angående vigsel i New York. Generalkonsulatet har ikke bemyndigelse til å utføre vigsler, men på denne siden vil du finne nyttig informasjon, samt linker. Les mer

Musikere og kunstnere som ønsker å profilere seg med konserter, utstillinger eller opptredener i USA kan søke om økonomisk støtte. Det kan også gis støtte til norske institusjoner som ønsker å invitere amerikanske journalister og ressurspersoner innen ulike fagfelt til Norge. Les mer