For nordmenn

Norge etablerte sin første ambassade i Washington, D.C. i 1906 - kun ett år etter at Norge fikk sin uavhengighet. I dag er ambassaden Norges største med rundt 50 tilsatte. Norges ambassadør er Kåre R. Aas. Les mer

Ambassaden i Washington DC og generalkonsulatene i USA støtter norsk næringsliv ved å være en aktiv dialogpartner. Utenriksstasjonene kan bistå med rådgivning om amerikanske forhold, politiske prosesser og økonomisk politikk. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet er Innovasjon Norge og det norske handelskammeret i USA (NACC). Les mer

Ambassaden viser til Regjeringen.no sine landsider om reise til USA Les mer